Článek – Výstavy, ocenění a tituly.

Výstavy, ocenění a tituly. Co můžete se svým pejskem získat v soutěžích a kde hledat potřebné informace?

S rostoucí „smečkou“ našich německých ovčáků (NO) a Maremmánků se rozšiřuje také „rodina“ jejich nových majitelů. Od řady z vás tak dostáváme dotazy k výstavám, soutěžím atd. Je pravidelná účast povinná? Jak se orientovat v pravidlech a jednotlivých třídách, jaké podmínky musí pejsci splňovat a v čem pro vás mohou být výstavy a ocenění přínosné?  

Řadu z vás pravidelná účast na výstavách neláká. Zejména ze začátku, kdy ještě nevíte, co očekávat, a bojíte se časové a finanční náročnosti. Často pak ale vidíme, jak jste nadšení ze setkávání s dalšími chovateli a možnosti ukázat se se svými krásnými „čtyřnožci“. A jakmile získáte první ocenění, vaše chuť ještě vzroste. Účast na výstavách ale není povinná.

Ze začátku navíc nemáte žádná omezení. Každý nový majitel může se štěňátkem nejprve vstoupit do klubu chovatelů, kde jsou pejsci tříděni do příslušných tříd. Nepotřebujete rentgen ani mít s pejskem splněné konkrétní zkoušky. To přichází až později. Kyčle a lokty musí být rentgenovány po dovršení 12 měsíců věku a snímek se poté zasílá k posouzení.

Výstavy
Pro nezkušené pejsky jsou výstavy skvělou socializací, kde si zvykají na velké množství psů, pachů a lidí.

Určeny jsou pro majitele pejsků s průkazem původu (PP), kteří je předvádějí před kvalifikovaným rozhodčím, aby získali odborný posudek o exteriérových kvalitách i nedostatcích pejska, a to dle standardu daného plemene. Rozhodčí pejskům udělují známky, slovní posudky, tituly a pořadí umístění. Následně jen pes s velmi dobrým výsledkem z výstavy může být uchovněn a všechna jeho štěňátka dostanou PP.

V případě dalších úspěchů můžete s pejskem obdržet např. tituly Junior šampión krásy, Šampión krásy či Interšampión, které pak zvyšují prestiž chovatele a hodnotu psa v dalším v chovu.

Jaké výstavy můžete absolvovat?

 • Oblastní – menší výstavy, mohou být otevřeny pro všechna nebo jen konkrétní plemena. Neudělují se na nich čekatelství na šampiona.
 • Krajské – zde se uděluje titul Krajský vítěz.
 • Výstavy německých ovčáků – připojují se k výstavám všech plemen.
 • Klubové – mohou být určeny pro jedno nebo více plemen, dle chovatelských klubů. Uděluje se zde titul čekatele českého šampionátu a také titul Klubového vítěze.
 • Speciální – přístupné pro plemena, která zastřešují. Uděluje se na nich titul Vítěz speciální výstavy a může být udělováno i čekatelství českého šampionátu.
 • Celostátní a národní – jsou přístupné pro všechna plemena a zadávají se na nich čekatelství na české šampióny.
 • Mezinárodní – jsou pořádány pod záštitou FCI a dodržují Mezinárodní výstavní řád. Kromě čekatelství českého šampionátu na nich můžete získat i čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI – CACIB. Zúčastnit se jich mohou všechna plemena.

Klubová výstava Málopočetných plemen v Mladé Boleslavi, handlerka slečna Lucie Běhalová, foto její sestra Nikola Běhalová.

Podrobné informace o výstavách, jejich organizaci, klasifikaci, titulech, podmínkách atd. najdete ve výstavním řádu ČMKU zde.

Jak se vyznat v jednotlivých třídách?
Pejsci jsou vždy rozděleni do výstavních tříd. Základem jsou třídy povinné, které musí být vždy otevřeny, a k tomu nepovinné, které jsou otevřeny dle druhu výstavy.

Na každé výstavě může být pejsek přihlášen jen do jedné třídy, proto je důležité ji vyznačit na přihlášce. Rozhodující je pak jeho věk v den před konáním výstavy. Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

Třídy povinné:
1. třída mladých: 9–18 měsíců.
2. mezitřída:
15–24 měsíců – přístupná je pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění.
3. třída otevřená:
od 15 měsíců – je přístupná pro všechny psy
4. třída pracovní: od 15 měsíců – na mezinárodních výstavách je otevřená pouze plemenům, která jsou uvedena v seznamu plemen a která pro získání titulu Mezinárodní šampión krásy musí složit předepsanou zkoušku.
5. třída šampiónů:
od 15 měsíců – je otevírána pouze na mezinárodních výstavách, kde je přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion nebo titul šampiona některé ze členských zemí FCI.
6. třída veteránů:
od 8 let.
7. třída vítězů:
od 15 měsíců – mimo mezinárodní výstavy může být otevřena místo třídy šampionů a přístupná je psům s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze.

Dále mohou být otevřeny:
1. třída štěňat:
4–6 měsíců.
2. třída dorostu: 6–9 měsíců.
3. třída čestná: od 15 měsíců – může být otevřena na všech typech výstav a je přístupná psům s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC.
4. třída mimo konkurenci: od 15 měsíců – v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí.

Pro plemeno NO existuje výjimka – na jejich samostatných výstavách mohou být vypsány třídy s jiným členěním:

třída dorostu: 6–12 měsíců,
třída mladých: 12–18 měsíců,
třída dospívajících: 18–24 měsíců,
třída pracovní: od 24 měsíců a je podmíněna zkouškou z výkonu,
třída veteránů: od 8 let.

Více informací pro NO najdete ve Výstavním řádu ČKNO zde.

Ve výstavních třídách mohou být zadána tato ohodnocení:

 • dorost – velmi nadějný (VN), nadějný (N),
 • mladí – velmi dobrý (VD), dobrý (D),
 • dospívající – velmi dobrý, dobrý,
 • pracovní – výborný (V), velmi dobrý, dobrý,
 • veteráni – výborný, velmi dobrý, dobrý.

Na Klubové výstavě vítězů se zadává navíc ohodnocení „výborný – výběrová třída“ – „V-A“, které předpokládá ještě splnění dalších kritérií.

Co znamenají ohodnocení získaná na výstavách?

 • výborný – tak jsou oceněni pejsci, kteří dle přísných měřítek plně odpovídají plemennému standardu, předvádějí se sebejistě a nenuceně, jsou lhostejní k výstřelu, mohou se prokázat požadovaným výsledkem RTG potvrzeným v průkazu původu a mají předepsanou zkoušku z výkonu.
 • velmi dobrý – jedná se o nejvyšší ohodnocení ve třídách mladých a dospívajících pro psy, kteří plně odpovídají plemennému standardu; v dospělých třídách sem spadají zvířata s drobnými odchylkami v anatomické stavbě.
 • dobrý – pro pejsky, kteří odpovídají standardu se zřetelně patrnými anatomickými vadami.
 • dostatečný – získají ho psi, kteří jsou v den akce citliví na výstřel, jejich přirozenost (nenucenost) je narušena nebo nemohou získat vyšší ohodnocení vlivem celkové kondice včetně anatomické stavby.
 • nedostatečný – pro psy, kteří se při střelbě či v celkovém projevu chovají plaše a vykazují nedostatky vylučující je z chovu, a dále zvířata přerostlá o více než 2 cm.

Tituly
Titulů existuje celá řada a těžko se v nich mnohdy orientují i sami kynologové. Žádný titul si nelze nárokovat. Jeho udělení záleží čistě na porotě a získat ho může pes či fena, kteří se umístili na prvním místě, případně na druhém a získali známku výborný. 

Nejčastější tituly:

 • CAJC (Certificat d´Aptitude au Junior Championat) – čekatel na šampionát krásy juniorů. Uděluje se mladému psovi a feně, kteří získali známku V1.
 • CAC (Certificat d´Aptitude au Championat) – čekatel na šampionát krásy. Označení se může v jednotlivých zemích lišit a titul může získat pes a fena, kteří dostali známku V1.
 • CACIB (Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté) – čekatel na mezinárodní šampionát krásy. Titul může být udělen jedné feně a jednomu psovi, kteří získali titul CAC.
 • BOB (Best of breed) – nejlepší z daného plemene.
 • BOD (Best of day) – vítěz dne. Uděluje se, pokud je výstava rozdělena do více dnů.
 • BIS (Best in show) – nejlepší pes celé výstavy.
 • BIG (Best in group) – vítěz skupiny.
 • BOG (Best of group) – stejné jako BIG.
 • NV (Národní vítěz) – může ho získat pes i fena na národní výstavě, kteří dosáhli hodnocení V1 a CAC.
 • KV (Klubový vítěz) – setkáte se s ním na některých klubových výstavách.
 • VSV (Vítěz speciální výstavy) – zadává se nejlepšímu psovi i feně, kteří získali V1 a CAC.

Přehled výstavních titulů, čekatelství a zkratek podle typu výstav najdete na CMKU.cz zde.

Váš pejsek také může získat tituly jako FCI Mezinárodní šampión krásy, FCI Mezinárodní výstavní šampión, FCI Mezinárodní šampión práce a další. Aby měl na titul nárok, musí splňovat přesné požadavky.

Hodit by se vám také mohl tento seznam zkratek a pojmů k výstavám.

Výstava německých ovčáků v Kuřimi. Hanka předvedla Jeckye.

Němečtí ovčáci

V případě NO většina chovatelů uznává pouze ty výstavy, které jsou určeny přímo pro ovčáky. Potřebujete tým, kde vám vašeho pejska někdo předvádí, vodí a vy pejska vybízíte k vyhledávacímu předvedení. Jinak jsou obecně mezi pejskaři uznávány i mezinárodní výstavy všech plemen, kam se sjíždějí psi z celého světa. Já osobně mezinárodní a hromadné výstavy miluji, protože jsou krásné a díky nim mohou naši pejsci získat i tituly mezinárodních šampionů.

Naše princezna, chůva našich odchovů běloušků i ovčáčků, herečka Moravského divadla, canisterapeutka naše zlatá slavila o víkendu nádherné ocenění z Mezinárodní výstavy v Praze. Jeckey z Folinku – TrioCacib Praha – tř. pracovní 10.12.2023 – V1, Cac, Cacib & BOB 9.12.2023 – V1, Cac 8. 12. 2023 – V1, Cac, Cacib, BOS & nový český šampion. Hned první den Jeckynka splnila podmínky pro udělení titulu nový Český šampion. Již měla z Litoměřic a z Brna ttl.Cac. Krásné a sehrané předvedení Jeckynky s Ivou. Foto @Alice Svobodová

Účast NO na výstavě
Pokud chcete Vaše štěně NO zařadit do chovu, je nutné časem splnit všechny podmínky chovnosti. K těm mimo jiné patří rentgen kyčlí a loktů, který se dělá od věku 12 měsíců, a také účast na výstavě v jedné z těchto tříd:

 • výstavy pořádané ČKNO, německé a rakouské,
 • posouzené rozhodčími ČKNO, SV a SÚCHNO,
 • výstavní ocenění minimálně „dobrý“ dosažené ve třídě mladých, dospívajících či pracovní,
 • pro účely chovnosti se ale neuznávají výstavy Národní a Mezinárodní.

Maremmansko – abruzský pastevecký pes

Také u Maremmánů je jednou z podmínek pro zařazení do chovu (nejdříve od 18 měsíců na základě bonitace) absolvování jedné výstavy pořádané klubem v jakékoliv třídě (kromě dorostu a mladých) s výsledkem Výborný nebo Velmi dobrý. Povinné je informativní vyšetření rentgenu končetin.

U těchto NO a Maremmánů, je zařazování do pracovních tříd na všech druzích výstav v ČR, a tedy i možnost získat ocenění CACIB či CAC, podmíněno vystavením dokladu o splnění předepsané zkoušky – tzv. VELKÉHO CERTIFIKÁTU, který se vystavuje po prokázaném složení jedné z předepsaných zkoušek.

Veškeré potřebné info najde v dokumentu o Závazných pokynech ČMKU k zařazování psů do pracovních tříd.

Naše první výstava s ještě malými maremmanky na třídenní Mezinárodní výstavě v Nitře.

Další důležité odkazy pro chovatele NO a Maremmansko-abruzského pasteveckého psa:

Maremmansko Abruzský pastevecký pes – Camillo di Grande Torrente – 1 rok předveden Ivou Nedavaškovou.

Handleři

Ne vždy ale mám čas jezdit s našimi psy po výstavách a také nemohu ty ostatní jen tak nechat doma. V těchto případech je možné domluvit spolupráci s handlery, kteří z různých míst sváží psy a zajišťují jim na cestách i výstavách full servis. Naše chovatelská stanice dlouhodobě spolupracuje s handlerkou, s níž jsem velmi spokojená a která pejskům zajišťuje na cestách i během soutěží vždy vše potřebné.

Obvykle společně jezdí dvě až tři handlerky, které se starají o vše od dopravy, přes krmení, venčení, ubytování v hotelu až po předvedení pejsků na soutěžích. Handleři přesně vědí, jak se o pejsky postarat, a vše mají dobře promyšlené. Proto bez obav naše pejsky handlerce svěřím.

Kromě výstav a soutěží krásy se s pejskem můžete věnovat i různým sportovním aktivitám:

 • agility – parkurový běh pro psy a jejich majitele,
 • záchranářská kynologie – zde se uplatňují speciálně vycvičení psi pro vyhledávání živých i mrtvých osob v nejrůznějším prostředí,
 • flyball – dynamický kolektivní sport spojující rychlost s přesností,
 • tanec se psem,
 • sportovní či lovecká kynologie,
 • dogfrisbee,
 • obedience – poslušnost – tedy spolupráce s psovodem,
 • dogtrekking – extrémní kynologický vytrvalostní sport, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu,
 • pulling – závody v tahu břemen,
 • mushing – tah saní pro přepravu lidí i břemen,
 • pastevectví – využití psů při práci se zvířaty; dělí se na práci s ovčáckými psy, pasteveckými a honáckými,
 • asistenční práce psů pro zdravotně handicapované,
 • coursing – lovecké závody obvykle v terénu,
 • dostihy – jsou určeny pro všechna plemena chrtů.

Více informací najdete také na těchto odkazech:

Camillo 4 měsíce a babička Nínunka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *